Persian Mina Kari: Handmade Nuts Pot Code 6671 آجیل خوری میناکاری

 93.6

نام صاحب اثر: نجات بخش
Name Range Discount
Buy 2 and get 38% discount 2 - 4 38 %
Buy 5 and get 65% discount 5 - 5 65 %
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 Sold

Description

میناکاری یا میناسازی هنری است که سابقه‌ای در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی محسوب می‌شود. امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می‌شود.مینا، هنر آتش و خاک و کوره است که با رنگ‌های پخته و درخشان روی فلز کار می‌شود و شهر اصفهان مهد این هنر در ایران است. در حال حاضر کار هنرمندان اصفهانی طرفداران و خریداران بسیاری دارد و این رشته‌ی هنری از طرف سازمان‌های مربوطه مثل سازمان صنایع دستی، مورد حمایت قرار می‌گیرد.از آنجا که نقوش مینا با لعاب شفاف پوشانده شده است، شستن با آب گرم و اسفنج صدمه‌ای به ظروف نمی‌زند، ولی از کشیدن اشیاء نوک تیز و برنده و ضربه زدن به آن باید جلوگیری کرد؛ زیرا ضربه زدن ایجاد پریدگی می‌کند. بدیهی است حرارت زیاد و نامتناسب نیز بعضی از رنگ‌های مینا را می‌سوزاند.

Information
Dimensions 10×9×9 cm
Approximate weight 92 Gram
Place of production Isfahan or Esfahan
Washability By hand
Application Decorative & Consumables
Material Copper
Handling time 6 Days

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Persian Mina Kari: Handmade Nuts Pot Code 6671 آجیل خوری میناکاری”